+ 48 22 354 64 01

Kancelaria Prawna Janc & Partners sp. k.

Procesy Inwestycyjne

Postępowanie Karne

Postępowanie Administracyjne

Postępowanie Podatkowe

Postępowanie Cywilne

Kancelaria Prawna Janc & Partners sp. k.

to zespół doświadczonych prawników świadczących pomoc prawną osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, w różnych obszarach działalności gospodarczej.

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu swoich klientów w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i podatkowych. Kancelaria doradza również w bieżącej działalności gospodarczej, a także w procesach inwestycyjnych.

Usługi prawne świadczone są również w języku angielskimrosyjskim.

Partnerem zarządzającym Kancelarii jest radca prawny
Paweł Janc wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-9359.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Kancelaria Prawna Janc & Partners sp. k.

Adres:

ul. Piękna 24/26A, lok. 16,
00-549 Warszawa

Wpis

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000551791,
NIP: 7010477374,
REGON: 361221000.