KANCELARIA PRAWNA JANC & PARTNERS SP. K.

Kancelaria Prawna Janc & Partners sp. k. to zespół doświadczonych radców prawnych i adwokatów świadczących pomoc prawną osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, w różnych obszarach działalności gospodarczej.

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu swoich klientów przede wszystkim w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, a także przed organami ścigania. Kancelaria doradza również w bieżącej działalności gospodarczej, a także w transakcjach handlowych, w szczególności na rynku nieruchomości. Kancelaria z sukcesem doradzała przy wielu procesach inwestycyjnych zarówno na etapie koncepcyjnym, jak i wdrożeniowym. Zespół Kancelarii wielokrotnie uczestniczył w procesach due diligence zarówno przy transakcjach asset, jak i share deal.

Klientami Kancelarii są zarówno duże podmioty o ustabilizowanej pozycji rynkowej, w tym również spółki z udziałem Skarbu Państwa jak również przedsiębiorcy indywidualni, a także start-upy. Kancelaria obsługuje wiele podmiotów zagranicznych dbając o ich interesy na ternie RP. Uniwersalny profil działalności Kancelarii pozwala dostosować się do indywidualnych potrzeb Klientów, rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, a także świadczyć skrojone na miarę usługi prawne dla osób fizycznych.

Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie w różnych specjalizacjach zdobywane w dużych międzynarodowych kancelariach prawnych i firmach prawniczych w kraju i za granicą. Powyższe pozwala wykorzystać efekty synergii i dostarczyć Państwu usługi najwyższej jakości.

Kancelaria uczestniczy również w transakcjach i sprawach z elementem transgranicznym.
W tym celu współpracuje z prawnikami z innych krajów, w tym m.in. z Wielkie Brytanii, Niemiec oraz Rosji.

Usługi prawne świadczone są również w języku angielskim i rosyjskim.

Zapraszamy do współpracy!

Obsługa prawna transakcji handlowych zarówno na etapie koncepcyjnym, jak i wdrożeniowym, badania due diligence spółek i nieruchomości, doradztwo negocjacyjne i transakcyjne, doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć spółek, a także restrukturyzacji.
Reprezentowanie w sprawach karnych w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego, ochrona interesu przedsiębiorców w postępowaniach karnych, karno – skarbowych i wykroczeniowych, sporządzenie opinii prawnych w tym zakresie.
Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji, a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych zarówno przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Reprezentowanie w postępowaniach podatkowych oraz w postępowaniach kontrolnych przed organami kontroli skarbowej, sporządzenie opinii prawnych i analiz w tym zakresie, weryfikacja i audyty działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności z przepisami prawa podatkowego.
Reprezentowanie w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych, wydawanie opinii prawnych, analiza i przygotowanie projektów umów, windykacja należności.
Bieżące doradztwo prawne, obsługa korporacyjna spółek, reprezentowanie przed sądami rejestrowymi, projektowanie i wdrażanie struktur korporacyjnych, wydawanie opinii prawnych.

Partner Zarządzający

Partnerem zarządzającym Kancelarii jest radca prawny Paweł Janc wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-9359.

Paweł Janc jest radcą prawnym od prawie 10 lat zajmującym się reprezentowaniem przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i arbitrażowych.

Od 2011 roku w ramach Kancelarii R. Smoktunowicz & L. Falandysz był włączony w prowadzenie spraw na zlecenie PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. Jako radca prawny doradzał w wieloetapowych procesach inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem nieruchomości PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzał i analizował umowy inwestycyjne w tym zakresie. Jako pełnomocnik procesowy uczestniczył w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości będących w posiadaniu PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.

Od 2014 r. obsługiwał postępowania cywilne w spółce PKP CARGO CONNECT Sp. z o. o. (grupa kapitałowa PKP CARGO S.A.), gdzie również był odpowiedzialny za bieżące prowadzenie i nadzorowanie spraw o wysokiej wartości przedmiotu sporu.

Od 2015 r. obsługuje fundusze inwestycyjne z udziałem kapitału zagranicznego, które finansują i realizują szereg projektów inwestycyjnych związanych z nabywaniem i realizowaniem procesów budowalnych na nieruchomościach komercyjnych na terenie całej Polski. Jest pełnomocnikiem w wielu postepowaniach cywilnych i administracyjnych, w których w interesie Klientów wykorzystuje swoje merytoryczne doświadczenie oraz szczegółową znajomość procedur prawnych. Wielokrotnie z sukcesem reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnych, jak również w postępowaniach arbitrażowych.

Jako obrońca występował w wielu postępowaniach karych i karnoskarbowych dotyczących przestępstw gospodarczych, w tym dotyczących tzw. karuzeli VAT oraz przestępczości zorganizowanej. Reprezentował interesy swoich klientów w wielu spektakularnych sprawach z tzw. pierwszych stron gazet. Był pełnomocnikiem jednego z pokrzywdzonych w tzw. „aferze taśmowej”.

Jest autorem szeregu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego oraz handlowego. Sporządzał wiele ekspertyz i interpretacji z zakresu prawa lotniczego oraz kolejowego, a także uczestniczył w pracach nad projektami nowelizacji aktów prawnych w tym zakresie. Współorganizuje i uczestniczy w wielu konferencjach branżowych, w szczególności w zakresie procedury cywilnej oraz prawa nieruchomości.

Obecnie od kilku lat zarządza zespołem radców prawnych i adwokatów w rozwijającej się dynamicznie Kancelarii Prawnej Janc & Partners sp.k. oraz kieruje działalnością międzynarodowej firmy consultingowej Janc Consulting LTD z siedzibą Londynie.

Skontaktuj się